Kort om studien

Internetförmedlad KBT har visat sig ha god effekt för personer som lider av nedstämdhet och ångest. Forskarna bakom studien vill nu ta reda på om det går att öka den effekten genom att prova nya sätt att genomföra dem.

Internetpsykiatri, en klinik inom Psykiatri Sydväst, Region Stockholm i samarbete med Karolinska institutet (KI) ska i den här studien utvärdera två lite olika sätt att genomföra internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) med behandlarstöd. Projektet söker personer som är intresserade av att få behandling med IKBT för depression, paniksyndrom eller social fobi. De som deltar i studien genomför behandlingen som patienter inom den reguljära vården vid Internetpsykiatrin.

IKBT har i många studier visat god effekt på dessa problem och de behandlingar vi kommer att använda i detta projekt har använts under 10 år vid Internetpsykiatrin med goda resultat. Det vi nu vill undersöka är om olika sätt att ge behandlarna stöd och handledning påverkar behandlingsresultatet.

Om du samtycker till att delta får du fylla i formulär på studiens webbplats (tar ca 30-45 minuter). Om behandlingen verkar passa dig kommer du att få göra en telefon- eller videointervju där vi gör en fördjupad bedömning om behandlingen passar för dina problem. Om så inte är fallet får du information om vart du kan vända dig för att få annan hjälp.

Om du börjar behandlingen fyller du först i ytterligare några frågor om ditt mående (tar ca 10-20 minuter) och därefter öpnnas den första behandlingsmodulen och du kan starta. Du kommer då slumpas till att få en behandlare som antingen jobbar på samma sätt som behandlarna vid Internetpsykiatrin gör, eller som får visst utökat stöd och handledning. Resultaten av lottningen och vilket stöd din behandlare får kommer du som patient inte att få veta (detta kallas att du som patient är blind gällande lottningen). Detta är på grund av att vi vill undvika att förväntningar (placeboeffekter) påverkar våra resultat.

Behandlingen pågår i 12 veckor och omfattar 10 moduler. Varje modul består av en text du läser och praktiska övningar du gör. Texterna kan ibland vara rätt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand under behandlingstiden. Man brukar behöva lägga ned 30-45 minuter per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet. Du får under hela behandlingen stöd av en behandlare med utbildning i KBT som du har kontakt med i första hand via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingsplattformen. Behandlaren svarar på frågor och ger återkoppling på de uppgifter och övningar du sammanfattar i slutet av varje modul, innan du går vidare till nästa. Varje vecka fyller du även i skattningar med frågor om ditt mående så att behandlaren kan följa hur det går för dig.

Efter behandlingen kommer du återigen att få fylla i ett antal formulär (tar ca 20-30 minuter) och genomgå en video- eller telefonintervju för att vi ska höra om behandlingen har haft önskad effekt samt hur du uppfattat den. Skulle du behöva mer behandling kommer vi kunna hänvisa dig vidare.

Updated by:

sophia 2022-04-08