Så här går studien till

När du klickar på nyanmälan får du fylla i formulär och svara på frågor på studiens säkra webbplattform, samt lämna samtycke till att delta (tar ca 30-45 minuter). Om behandlingen verkar passa dig kommer du att få göra en videointervju med en psykolog som gör en fördjupad bedömning om behandlingen passar för dina problem. Om så inte är fallet får du information om vart du kan vända dig för att få annan hjälp. Om den verkar passa för dina problem får du meddelande om hur du ska logga in och starta.

Du kommer att slumpas till att få en behandlare som antingen jobbar på samma sätt som behandlarna vid Internetpsykiatrin gör (du kan läsa mer om behandlingen i den övre menyn under respektive diagnos), eller som får visst utökat stöd och handledning. Resultaten av lottningen och vilket stöd din behandlare får kommer du som patient inte att få veta (detta kallas att du som patient är blind gällande lottningen). Detta är på grund av att vi vill undvika att förväntningar (placeboeffekter) påverkar våra resultat. Oavsett vilken grupp du hamnar i kommer du få en behandling som visat goda resultat i flera tidigare studier.

När du loggar in i behandlingen första gången fyller du först i ytterligare några frågor om ditt mående (tar ca 10-20 minuter) och därefter öppnas den första behandlingsmodulen och du kan starta.

Patienter i SOPHIA-studien betalar enligt rådande besökstaxa för det inledande besöket.

OBS! Från den 1 april 2022 införs enhetstaxa i Stockholms län.

Avgiften för internetbehandling är densamma som för annan psykologisk behandling.

Det innebär att du enligt rådande patienttaxa betalar 250 kronor för varje behandlarkontakt, dock minst 250 kr/vecka. Utöver internetbehandlingen tillkommer 250 kronor för det inledande bedömningssamtalet.

Våra behandlingar täcks av högkostnadsskyddet. Det innebär att du under ett år betalar högst 1300 kronor för all Regionsbunden vård inom Stockholms län. När du kommit upp i det beloppet behöver du inte betala något under ett års tid från det första vårdbesöket. Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet.

Högkostnadsskydd för patienter boende utanför Region Stockholm

Frikort utfärdas för utomlänspatienter enligt samma regler som gäller för patienter boende i Region Stockholm. Bestämmelser om nivån på högkostnadsskyddet och vilka avgifter som ingår i högkostnadsskyddet kan variera mellan olika regioner. I dessa fall gäller hemregionens regler.

Har du redan frikort behöver du kontakta vår kassa och meddela frikortsnummer för att undvika vidare fakturering, ring 0722 – 34 19 07 (Internetpsykiatris kassa).

Läs mer på 1177 Vårdguiden om patientavgifter i Stockholms län.

Läs mer på Internetpsykiatri.se om patientavgifter.

Updated by:

sophia 2023-01-30