Så här går studien till

När du klickar på nyanmälan får du fylla i formulär och svara på frågor på studiens säkra webbplattform, samt lämna samtycke till att delta (tar ca 30-45 minuter). Om behandlingen verkar passa dig kommer du att få göra en videointervju med en psykolog som gör en fördjupad bedömning om behandlingen passar för dina problem. Om så inte är fallet får du information om vart du kan vända dig för att få annan hjälp. Om den verkar passa för dina problem får du meddelande om hur du ska logga in och starta.

Du kommer att slumpas till att få en behandlare som antingen jobbar på samma sätt som behandlarna vid Internetpsykiatrin gör (du kan läsa mer om behandlingen i den övre menyn under respektive diagnos), eller som får visst utökat stöd och handledning. Resultaten av lottningen och vilket stöd din behandlare får kommer du som patient inte att få veta (detta kallas att du som patient är blind gällande lottningen). Detta är på grund av att vi vill undvika att förväntningar (placeboeffekter) påverkar våra resultat. Oavsett vilken grupp du hamnar i kommer du få en behandling som visat goda resultat i flera tidigare studier.

När du loggar in i behandlingen första gången fyller du först i ytterligare några frågor om ditt mående (tar ca 10-20 minuter) och därefter öppnas den första behandlingsmodulen och du kan starta.

Patienter i SOPHIA-studien betalar enligt rådande besökstaxa

Avgiften för internetbehandling är densamma som för annan psykologisk behandling.

Det innebär att du enligt rådande patienttaxa betalar 275 kronor för varje behandlarkontakt, dock minst 275 kr/vecka. Utöver internetbehandlingen tillkommer 275 kronor för det inledande bedömningssamtalet.

Högkostnadsskydd och elektroniskt frikort

Våra behandlingar täcks av högkostnadsskyddet. Det innebär att du under ett år betalar högst 1400 kronor för all Regionsbunden vård inom Stockholms län. När du kommit upp i det beloppet behöver du inte betala något under ett års tid från det första vårdbesöket. Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet.

Huvudregeln är att högkostnadsskydd och frikort hanteras elektroniskt i Region Stockholm. Vissa privata vårdgivare är inte ansluta till den elektroniska frikortstjänsten och då används manuellt frikort. Du kan själv logga in på 1177 Vårdguiden för att se ditt saldo. Läs gärna mer genom att klicka på länken i rutan “Elektroniskt frikort”.

Högkostnadsskydd för patienter boende utanför Region Stockholm

Frikort utfärdas för utomlänspatienter enligt samma regler som gäller för patienter boende i Region Stockholm. Bestämmelser om nivån på högkostnadsskyddet och vilka avgifter som ingår i högkostnadsskyddet kan variera mellan olika regioner. I dessa fall gäller hemregionens regler.

Har du redan frikort behöver du kontakta vår kassa och meddela frikortsnummer för att undvika vidare fakturering. Om du går i internetbehandling på Internetpsykiatri, ring 0722 – 34 19 07 (Internetpsykiatris kassa).

Om du inte har frikort kommer du att få en faktura för varje vårdkontakt. När fakturan är betald ska du ta med kvittot till valfri vårdmottagning för att få stämpel i högkostnadskortet (om du betalar med internetbank så skriv ut kvitton på de fakturor som du betalat).

För att undvika att du betalar för mycket behöver du själv hålla dig uppdaterad på hur mycket du betalat. När summan för frikort är uppnådd får du frikort utfärdat från valfri vårdmottagning i din hemregion. Kontakta därefter vår kassa för att meddela frikortsnummer. Om du går i internetbehandling på Internetpsykiatri, ring 0722 – 34 19 07 (Internetpsykiatris kassa).

Läs mer på 1177 Vårdguiden om patientavgifter i Stockholms län.

Läs mer på Internetpsykiatri.se om patientavgifter.

Updated by:

sophia 2024-02-22