Hur går behandlingen till?

Behandlingen pågår i 12 veckor och omfattar 10 moduler. Varje modul består av en text du läser och praktiska övningar du gör. Texterna kan ibland vara rätt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand under behandlingstiden. Man brukar behöva lägga ned 30-45 minuter per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Du får under hela behandlingen stöd av en behandlare med utbildning i KBT som du har kontakt med i första hand via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingsplattformen. Behandlaren svarar på frågor och ger återkoppling på de uppgifter och övningar du sammanfattar i slutet av varje modul, innan du går vidare till nästa.

Varje vecka fyller du även i skattningar med frågor om ditt mående så att behandlaren kan följa hur det går för dig. Efter behandlingen kommer du återigen att få fylla i ett antal formulär (tar ca 20-30 minuter) och genomgå en video- eller telefonintervju för att vi ska höra om behandlingen har haft önskad effekt samt hur du uppfattat den. Skulle du behöva mer behandling kommer vi kunna hänvisa dig vidare.

En pdf för modul 1 finns under beskrivningen av respektive behandling. Du kan läsa mer om behandlingarna i menyn under varje diagnos: depression, paniksyndrom eller social fobi.

För vem passar internetbehandling?

Vi tar emot patienter från hela Sverige. Det viktiga är att behandlingen fungerar för dig. Här kan du läsa mer om vem som internetbehandling brukar passa för och vem som får bättre hjälp på annat håll. 

Vem passar behandlingen för?

För att ta del av internetbehandlingen behöver du:

 • vara lämpad för behandlingsprogrammet 
 • vara minst 18 år 
 • kunna genomgå ett bedömningssamtal via video före behandlingen
 • ha daglig tillgång till dator, mobiltelefon eller surfplatta och internet 
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 12 veckor, vilket bland annat innebär att:
  • kunna läsa 10-20 sidor text i veckan 
  • kunna göra praktiska övningar i din egen vardag, som kan ta ett antal timmar per vecka att genomföra

Internetbehandlingen lämpar sig inte för dig:

 • med hög självmordsrisk 
 • som har läs- eller skrivsvårigheter
 • som har svårigheter med svenska språket
 • som kommer att befinna dig utomlands mer än sammanlagt 2 veckor av behandlingstiden.

Vi rekommenderar att du istället vänder dig till din vårdcentral eller en annan mottagning inom psykiatrin.

Updated by:

sophia 2023-01-30